;

Activiteiten

Pasen is bij uitstek een activiteit voor de kleinste kinderen in Egchel. Sinds twee jaar (2022) worden er twee activiteiten georganiseerd. Eén voor de allerkleinste kinderen: paaseieren zoeken

En voor de oudere kinderen wordt er een fotospeurtocht door Egchel georganiseerd.

Gezamenlijk wordt er gestart en geëindigd op het schoolplein van IKC de Kemp. Op het schoolplein zijn nog een aantal activiteiten te doen zoals schminken, knutselen en kleuren.

De activiteit vindt (meestal) plaats in het weekend voorafgaand aan het Paasweekend. Sinds 2023 wordt dit georganiseerd op zondagochtend.

Datum 2023: zondag 2 april van 10.30 – 12.00 uur

?

Koningsdag

Jaarlijks viert KVW met de kinderen van Egchel Koningsdag. Egchel kleurt dan oranje! Er worden allerlei activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Deze datum staat altijd vast: 27 april.

?

Zomerdagen

De zomerdagen, van oudsher leuke dagen om de vakantie in te luiden. Wat we gaan doen is meestal nog een verrassing maar er wordt een gevarieerd aanbod georganiseerd voor jong en oud.
Op zaterdag sluiten we af met een BBQ voor alle ouders en kinderen in Egchel. Dat wil je niet missen!

De zomerdagen worden georganiseerd op de laatste vrijdag voor de vakantie en de zaterdag erna.
Datum 2023: vrijdagmiddag 14 juli en zaterdag 15 juli

?

Sint Maarten

Volgens ons de oudste traditie waar nog ieder jaar veel animo voor is. Gezamenlijk een lampionnentocht door Egchel lopen, op sommige plekken iets lekkers krijgen en uiteindelijk lekker opwarmen bij de grote troshoop. Dat is hoe Sint Maarten hoort te zijn!

Deze avond wordt (meestal) georganiseerd op de zaterdag vóór 11 november.

Datum 2023: zaterdag 4 november

?

Sinterklaas

Het echte kinderfeest van het jaar! Sinterklaas. Sinds 2021 worden er twee sinterklaas activiteiten georganiseerd.

Sinterklaas in ’t Erf voor de jongste kinderen in Egchel en voor de wat oudere kinderen wordt er een ware apenkooien-pieten-disco georganiseerd. Beiden activiteiten zijn druk bezocht en zorgt voor sentiment bij zowel de ouders als de kinderen.

Sinterklaas in ’t Erf vindt altijd plaats op de twee zondag na de aankomst van Sinterklaas in Nederland en de apenkooien-pieten-disco volgt de vrijdag dáárna.

Data 2023: zondag 19 november en vrijdag 24 november

?

Oliebollenactie

Om alle activiteiten te kunnen organiseren hebben we sinds twee jaar een oliebollenactie in het leven geroepen. In de decembermaand kunnen de oliebollen besteld worden en op 30 december worden deze bij u aan de deur afgeleverd.
U steunt KVW Egchel toch ook?

volg ons ook op social media

blijf op de hoogte van al onze activiteiten

Wie zijn wij?

KinderVakantieWerk (KVW) Egchel is al jarenlang een begrip in het dorp. Het is opgericht in 1983. Na de carnaval in dat jaar organiseerde Jo Brummans bij café Manders een oprichtingsvergadering waarbij veel ouders aanwezig waren van de kinderen van de toenmalige lagere school.
Het eerste bestuur bestond uit Jo Brummans, Martien van den Berg, Nel Manders, Marleen Gommans en Jan Groentjes. Het bestuur en Jo Manders legde ieder 50 gulden in en er werden spullen aangeschaft. Subsidie werd aangevraagd bij de gemeente, maar dat bleek tot ieders teleurstelling zonder succes. Toch werd er gestart met KVW. Later in 1983 vernam de gemeente dat KVW ook zonder subsidie was gestart. Dit werd gewaardeerd waarna alsnog subsidie werd toegekend.
In juli 1986 is KVW ondergebracht in een Stichting met als doel het bevorderen van gelegenheid tot ontmoeting, amusement, creativiteit en vorming voor jeugdigen door middel van activiteiten tijdens de schoolvakanties.
In de praktijk betekent dit dat er voor de kinderen van 0 tot 12 jaar activiteiten worden aangeboden rondom Sint Maarten, Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, Koningsdag en een meerdaagse activiteit tijdens de zomervakantie.

Door de jaren heen veranderde de samenstelling van het bestuur en de groep vrijwilligers.

Samen met de grote groep vrijwilligers organiseert het bestuur gezamenlijk de activiteiten. Ieder jaar wordt er gekeken naar de activiteiten die op de planning staan en wordt er in subgroepen de organisatie belegd.

bestuur

Voorzitter

Wendy Geraeds

06 – 1446 3646

Penningmeester

Sander Cuppen

06 – 4608 7139

Secretariaat

Paul Ververgaert

06 – 2180 9546

Bestuurslid

Karen Joppen

Bestuurslid

Yvonne Lemmen