Koningsdag 2022

Rudy 0

Sow wat hebben we geboft met het weer! We kunnen terug kijken op een geslaagde Koningsdag. Bijna 100 kinderen uit Egchel hebben meegedaan aan de Koningsspelen van Egchel. Er is hard gestreden door alle kinderen (en ook soms de ouders). Van spijkerbroek hangen, via zaklopen naar ringwerpen… en dan via de bottleflip weer terug naar het stoepkrijten en het waterdragen… alle spellen werden heel fanatiek gespeeld door de kinderen. Maar ook al voor het beginnen van de dag is er hard gewerkt door de kinderen. Ze kwamen namelijk allemaal op prachtig versierde fietsen die ze met trots lieten zien!

We willen nog een woord van dank uitspreken voor de Fanfare van Egchel voor het verzorgen van de muzikale opening van de dag. ‘t Erf voor het verzorgen van de locatie. En DOK6 Cinema en Bufkes Panningen voor het beschikbaar stellen van de prijzen!