Over KVW-Egchel

KinderVakantieWerk (KVW) Egchel is opgericht in 1983. Na de carnaval 1983 organiseerde Jo Brummans bij café Manders een oprichtingsvergadering waarbij veel ouders aanwezig waren van de kinderen van de toenmalige lagere school. Subsidie werd aangevraagd bij de gemeente, maar dat bleek tot ieders teleurstelling zonder succes. Toch werd er gestart met KVW. Het bestuur en Jo Manders legde ieder 50 gulden in en er werden spullen aangeschaft. Het eerste bestuur bestond uit Jo Brummans, Martien van den Berg, Nel Manders, Marleen Gommans en Jan Groentjes. Later in 1983 vernam de gemeente dat KVW ook zonder subsidie was gestart. Dit werd gewaardeerd waarna alsnog subsidie werd toegekend.

In juli 1986 is KVW ondergebracht in een Stichting met als doel het bevorderen van gelegenheid tot ontmoeting, amusement, creativiteit en vorming voor jeugdigen door middel van activiteiten tijdens de schoolvakanties.

In de praktijk betekent dit dat er voor de kinderen van 0 tot 12 jaar activiteiten worden aangeboden rondom Sint Maarten, Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, Koningsdag en een meerdaagse activiteit tijdens de zomervakantie.