KinderVakantieWerk Egchel

KVW Egchel is al jarenlang een begrip in het dorp. Het is opgericht in 1983. Na de carnaval in dat jaar organiseerde Jo Brummans bij caf├ę Manders een oprichtingsvergadering waarbij veel ouders aanwezig waren van de kinderen van de toenmalige lagere school.

Het eerste bestuur bestond uit Jo Brummans, Martien van den Berg, Nel Manders, Marleen Gommans en Jan Groentjes. Het bestuur en Jo Manders legde ieder 50 gulden in en er werden spullen aangeschaft. Subsidie werd aangevraagd bij de gemeente, maar dat bleek tot ieders teleurstelling zonder succes. Toch werd er gestart met KVW. Later in 1983 vernam de gemeente dat KVW ook zonder subsidie was gestart. Dit werd gewaardeerd waarna alsnog subsidie werd toegekend.

In juli 1986 is KVW ondergebracht in een Stichting met als doel het bevorderen van gelegenheid tot ontmoeting, amusement, creativiteit en vorming voor jeugdigen door middel van activiteiten tijdens de schoolvakanties.
In de praktijk betekent dit dat er voor de kinderen van 0 tot 12 jaar activiteiten worden aangeboden rondom Sint Maarten, Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, Koningsdag en een meerdaagse activiteit tijdens de zomervakantie.

Door de jaren heen veranderde de samenstelling van het bestuur en de groep vrijwilligers.

Samen met de grote groep vrijwilligers organiseert het bestuur gezamenlijk de activiteiten. Ieder jaar wordt er gekeken naar de activiteiten die op de planning staan en wordt er in subgroepen de organisatie belegd.

Voorzitter

Wendy Geraeds

06 – 1446 3646

Penningmeester

Sander Cuppen

06 – 4608 7139

Secretariaat

Paul Ververgaert

06 – 2180 9546

Bestuurslid

Karen Joppen

Bestuurslid

Yvonne Heussen